HorseGeneTest är ett Finländskt bolag som är grundat 2012. Vi erbjuder innovativa och tillförlitliga gentester för hästsportens behov. Våra tester ger specifik och nyttig information om hästens genetiska egenskaper.

Vi samarbetar i nära kontakt med ledande Europeiska gen laboratorium. På grund av deras starka erfarenhet och innovativitet inom gentestning, har de erhållit flera internationella samarbetspartners.

Vår mission är att erbjuda moderna, högklassiga och vetenskapliga verktyg för hästsportens behov. Verktygen skall vara som stöd för traditionella hästkunskapen inom hästsporten.

Vår målsättning är att betjäna våra kunder globalt med produkter som är innovativa, tillförlitliga och ger mervärde till sporten. Produkterna skall vara lätt tillgängliga för alla som är intresserade av hästsport.

Vi baserar vår filosofi på stark traditionell kunskap om hästar och sporten. Vi vill framhäva hästsporten genom att introducera till marknaden moderna och vetenskapliga verktyg som ger mervärde till våra kunder.