Före betäckning kan både stoet och hingsten bli testade om de bär på DMRT3-talanggenen.

Ägaren och köparen kan även testa fölet direkt efter födseln. Denna unika information ger oss möjlighet att optimera tid och kostnader för träningen av hästen.

Information kan även nyttjas i förädling när man har en viss gren i sikt. Exempelvis kan man konstatera att en sto med A/C genotyp resulterar med 50% sannolikhet en värdefull A/A variant föl om hingsten har den önskade A/A genvarianten. Både ston och hingsten nedärver en allel (A eller C) till avkomlingen vilket kan man ha som basis till sannolikhets kalkyleringar av eftertraktade egenskaper.

Tabellen nedan visar möjliga genotyper samt sannolikheter i ärvning av DMRT3 genmutation.

kaavio