Vem får ta blodprovet?

Blodprovet får tas av en veterinär eller en person som har erhållit skolning för att ta blodprov och har tillräckliga kunskaper. Ett blodprov som är fel taget, kan äventyra hästens hälsa och/eller förstöra provet.

Var görs testet?

Proven analyseras av Asper Biotech Ltd. laboratoriet i Tarto, Estland. Asper Biotech Ltd. är ett globalt erkänt och trovärdigt bolag. Laboratoriet har erbjudit genetiska laboratorietjänster sen 1999. De har ISO 9001:2008 certifikat som lovar god kvalitet i verksamheten. De erbjuder tjänster för flera finska sjukhus som tex Helsingfors Universitetssjukhus.

Hur analyseras testet?

HorseGeneTest använder hästblod till analysen. För att analysera testerna används polymeraskedjereaktion och genom restriktionsenzymanalys.

Hur får jag testkittet?

Vi skickar testpaketet i ett kuvert per post till av er postadress. Paketet innehåller alla tillbehör för testet samt instruktioner för provtagning. Paketet innehåller också ett returneringspaket för provröret. Portot är färdigt betalt för att skicka paketet till laboratoriet.

Ingår leveranskostnaderna i priset?

Ja det gör det. HorseGeneTest har kontrakt med finska postföretaget Itella. Om ert lokala postkontor ändå vill ha betalt för att skicka paketet till laboratoriet, skall ni spara kvittot och kontakta oss om ärendet.

Hur tas blodprovet?

Blodprovet tas från hästens halspulsåder. När du köpt produkten skickar vi er testkittet med alla tillbehör och instruktioner för provtagning. Klicka här för bekanta er närmare på instruktionerna för provtagning.

Hur får jag resultatet?

Före provtagning måste du aktivera produkten på vår nätsida via ”Aktivera testet”. Du får testresultatet som e-post. Med användarnamnet (e-postadress) och ditt lösenord, kan du när som helst efter att resultatet kommit, se resultatet på vår nättjänst www.horsegenetest.com.

Varför lönar det mej att göra SynchroGait gentestet?

Med denna information kan man bättre planera hästens användning eller avel samt värdera hästens anlag för olika hästsporter. Enligt forskningen har hästar som analyserats positiv med mutationen DMRT3, vunnit mera prispengar inom travsporten än hästar som inte har mutationen.

Hur snabbt får jag resultatet?

Vi skickar testkittet inom fyra vardagar. Laboratoriet analyserar testet inom tio vardagar från att de erhållit paketet. Efter att analysen är färdig får du svaret till e-post adressen.

Varifrån härstammar DMRT3 fyndet?

Professor Leif Andersson och ett forskningsteam i Uppsala Universitet i Sverige hittade DMRT3 genen. Alla källor och referenser finns att läsa på vår nätsida www.horsegenetest.com.

Är testet känsligt för kyla? 

Blodprovet tål kyla och frost. För att garantera att ett högklassigt prov anländer till laboratoriet, så rekommenderar vi att testet lämnas på ett postkontor i stället för en postlåda.

Vad görs med informationen som jag ger om hästen?

Blodprovet testas och resultatet skickas till Er. Informationen och DNA provet används inte till andra ändamål än vad som är överenskommet i kontraktet.

Vilken information får jag av SynchroGait resultatet?

Det erhållna resultatet innehåller information om hästen har den undersökta mutationen. Mutationen förbättrar hästens förmåga att behålla rytmen och koordinationen i trav.