DMRT3-geenimuodon merkitys hevosurheilussa

Raviurheilussa toivottava DMRT3-geeniominaisuus on muotoa A/A. Tutkimusten perusteella tämän geenimuodon omaava hevonen on ravivarmuudeltaan parempi kuin hevonen, jolla tätä geenimuotoa ei ole. Hevonen pystyy tällöin paremmin ravaamaan täydessä vauhdissa rytmikkäästi rikkomatta laukalle. Kyseessä on hevosen hermostotasolla oleva kyky säilyttää rytmi ja toivottu liike ravissa.

Hevosen ostaminen ja valmentaminen vaatii merkittävän rahallisen investoinnin. DMRT3-geenitestillä voidaan varmistaa, että hevosella on toivottu geneettinen ominaisuus. Sijoitus toivotun DMRT3-geenimuodon omaavaan hevoseen tuottaa todennäköisesti tulevaisuudessa paremmin kuin sijoitus sellaiseen hevoseen, jolla tätä geenimuotoa ei ole. Tutkimuksissa on todettu, että A/A ja A/C-geenimuodon omaavat hevoset ovat voittaneet raviurheilussa enemmän palkintorahoja kuin C/C geenimuodon omaavat hevoset.

Este- ja kouluratsastuksessa puolestaan toivottava DMRT3-geeniominaisuus on muotoa C/C. Näissä lajeissa laukan ja ravin laadusta on saatu selvästi huonompia pisteitä A/A-geenimuodon omaavilla hevosilla verrattuna alkuperäisen C/C-geenimuodon omaaviin hevosiin.

Hevosen harjoitus- ja kehityssuunnitelma voidaan määritellä paremmin varhaisessa vaiheessa SynchroGait-geenitestistä saadun tiedon perusteella.

 


Bela Arosalo
Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, Forssan hevosklinikka

DMRT3 ratsunomistajan näkökulmasta

Nykytiedon mukaan DMRT-3 mutaatio (A/A) ei ole toivottava ominaisuus puoliverisillä hevosilla, joita käytetään este- tai kouluratsastuksessa. Tämä johtuu siitä, että näissä lajeissa laukan laatu on tärkeä ominaisuus kilparadoilla pärjäämisessä ja se kärsii mutaation omaavilla hevosilla. Täten toivottava muunnos DMRT geenissä on C/C. Tällä hetkellä oletus on, että suurimmalla osalla puoliverisistä hevosista on C/C perimä. Jos hevosella on viitteitä hyvin nelitahtisesta laukasta tai sillä on ravihevosia sukutaulussa, niin testillä voidaan varmistaa, että A/A mutaatio ei ole kyseessä olevan hevosen perimässä.

Suomenhevonen on siitä erikoinen rotu, että sitä käytetään sekä ravi- että ratsastusurheilussa. Pitkään on tiedetty, että suomenhevosissa on sellaisia, jotka eivät koskaan pysty ravaamaan kovassa vauhdissa vaan siirtyvät helposti laukkaan. Toisaalta ratsupuolella taas osa suomenhevosista omaa hyvin nelitahtisen laukan, jota on vaikea hallita ja hevosta on vaikea kääntää pienelle ympyrälle. Suomenhevosilla DMRT3-geenin esiintyvyydestä ei ole tehty laajoja tutkimuksia, mutta alustavassa otoksessa muutamilla yksittäisillä ravivarmoilla suomenhevosilla on tavattu A/A perimää. Nämä hevoset ovat myös tienanneet hyvin raviradoilla.

Koska suomenhevosia käytetään siis sekä ravi- että ratsukilpailuissa olisi järkevä tutkia etukäteen hevoset ennen kuin valmennus aloitetaan, jos halutaan optimoida hevoselle valmennus, joka parhaiten sopii sen perimään.